EN

NO

Aanesland Limtre

Statsrådveien bru

Aanesland LImtre  har levert limtre til 4 spektakulære trebruer på E6 mellom Dal og Boksrud. På totalt ti mil er et vegprosjekt hvor det har vært prioritert å lage en vakker veg med innovativ teknologi og særpreget design. Denne vegen skiller seg derfor ut fra de fleste andre samferdselsprosjekter i både Norge og i utlandet, og den estetiske prioriteringen har gitt et prosjekt som kan sammenlignes med Nasjonale Turistveger.

Trebruene, som er designet av arkitektkontoret Løvseth+Partners, har vært prosjektert gjennom seks år.

Utgangspunktet for formgiving av de spesielle trebruene har vært å skape visuelle oppkvikkere. Slik får de kjørende opplevelser som gjør dem mer årvåkne og dermed antar vegvesenet at antall ulykker reduseres. Dette er erfaringer innhentet fra USA og Danmark. Oppkvikkere hvert tredje minutt er ansette som optimale intervall. På denne bakgrunn ble det et mål å lage brukonstruksjoner som var iøynefallende og med ca. 5 kms avstand.
Bruene er også produktutvikling for innovativ bruk av trevirke, der arkitektenes visuelle ambisjoner har medført konstruktive utfordringer utover det vanlige for ingeniørene.

Den mest spektakulære, Statsrådveien bru, er to konstruksjoner som støtter hverandre i ett punkt på midten, noe som gir et intendert dramatisk uttrykk. Arkitekturen er altså en konsekvens og tolking av konstruksjonstyper og i mindre grad design for designens skyld.

Bruene er montert av vår samarbeidspartner Kruse Smith AS.

Les mer om prosjektet her.