EN

NO

Aanesland Limtre

Heistad Skole

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever. Barneskolen ligger på Heistad i Porsgrunn og ble ferdigstilt i 2012.