EN

NO

Aanesland Limtre

Norges fiskerihøgskole

Bearbeiding av limtre og produksjon av rundstokk er en av våre spesialiteter. Vi kan produsere rundstokk i lengder helt opp til 30 meter lengde og 70 cm i diameter. Mange spektakulære bygg er bygd med limtre bearbeidet av Aanesland. Norges Fiskerihøgskole sitt bygg i Tromsø er ett av disse.