EN

NO

Aanesland Limtre

Cicignon skole

Cicignon skole er kjent som den "Gule anstalt" i Fredrikstad og har bygningsmasse fra 1867, 1923 og 1974 hvorav store deler av fasadene er vernet. I januar 2009 stod skolen ferdig totalrehabilitert og utbygget for 251 mill kr. Areal for totalrehabilitering var 5500 kvm, areal med nybygg 3300 kvm.