EN

NO

Fremtiden bygges i limtre

Bygg miljøvennlig - bygg med limtre! Limtre produseres av en fornybar råvare - tre - og det belaster ikke miljøet gjennom sin livssyklus. Det kan lett anvendes om igjen, gjennvinnes eller utnyttes til energiproduksjon.

Limtre tilvirkes av trelameller som limes sammen under kontrollerte betingelser. Limtre har mange unike egenskaper som konstruksjonsmateriale. I tillegg til å ha et særpreget estetisk og arkitektonisk uttrykk, har limtre en høy styrke i forhold til egenvekten - og som igjen muliggjør store spennvidder og spennende arkitektur.

Limtre har gode varmeisolerende egenskaper, som igjen minsker påvirkning av kuldebroer og risikoen for kondens. Materialet har også en høy brannmotstand, samt god bestandighet i kjemisk aggressive miljøer.

Limtre bærekonstruksjoner

Våre høykvalitets bærekonstruksjoner av limtre gir fleksible muligheter for en mengde typer design, arkitektur og bygninger. Vi leverer limtre konstruksjoner til bygninger som for eksempel:

• Produksjons og lagerhaller
• Idrettshaller
• Offentlige og private bygninger
• Scenetak

Massivtre

Massivtre – nye muligheter for bruk av tre!

Vår tids behov for nye rasjonelle og miljøeffektive konstruksjonsløsninger har ført til utvikling av nye byggesystemer. Ett av disse er bygging med massivtreelementer. I dag er bygging med massivtreelementer en anerkjent byggemetode som benyttes i bolighus, fleretasjes hus, næringsbygg, barnehager og skoler. Erfaringer viser at massivtre som byggemetode og systemløsning er konkurransedyktig på en rekke områder.

Våre massivtre elementer leveres opp til 17,8 meters lengde og 3,5 meters bredde. Tykkelsen varierer fra 50 mm til 400 mm. 

Les mer om våre massivtre elementer (X-Lam) her.

 

Limtre haller

Våre standard haller kan leveres i tilpassede mål som passer ditt behov. Alle koblingspunktene er standarisert for å gjøre systemet mest mulig økonomisk gunstig. Disse er utarbeidet gjennom flere års erfaring med statiske beregninger, produksjon og montering. Dette gjør våre standard haller til et meget konkurransedyktig produkt.

Limtre bruer

I samarbeid med Kruse Smith kan vi tilby total leveranser av små og store bruer. Kruse Smith har de siste årene bygget et stort antall trebruer. Trebruer har et stort anvendelsesområde, og med mulighet for dimensjonering til de fleste formål.

Foruten tradisjonelle kjørebruer kan nevnes:
• Gang og sykkel bruer over vei, jernbane, elv.
• Gangbruer mellom større bygg.
• Bruløsning på private veger, skogsbilveger.

Trebruer kan i mange tilfeller være et godt alternativ til tradisjonelle betong bruer.
• Rask og smidig montasje, noe som gir lave byggekostnader.
• Sterkt og lett materiale som ikke skades av gjentatt frost/opptining.
• Fleksibel design som enkelt kan tilpasset miljøet rundt.
• Lave vedlikeholdskostnader.
• Miljøvennlig materiale.
• Trebruer kan være et godt alternativ i maritime og aggressive miljøer.

Limtre rundstokk

Vi tilbyr bearbeiding av limtre, og produksjon av rundstokk er en av våre spesialiteter. Vi kan produsere rundstokk i lenger helt opp til 30 meter lengde og 70 cm i diameter. Mange spektakulære bygg er bygd med limtre bearbeidet av oss.

Limtre lysmaster

Våre lysmaster forhandles av www.norpole.no, og gir områdene hvor de står estetisk og særpreget arkitektonisk uttrykk. Om natten skaper lyset på mastetoppen trygghet, og om dagen er masten og armaturet et møbel. 

 

Logistikk og transport

Vi leverer over hele landet, og har lang erfaring på transport av lange lengder. Vi sørger for at limtreet kommer frem til byggeplass i tide!